Karen Blixen – Liv og skæbne

Karen Blixen døde i september 1962 – 77 år gammel – på Rungstedlund, hvor hun levede størstedelen af sit liv. Dog undtaget de 17 år på kaffefarmen i Afrika. En periode, der i høj grad prægede hendes tilværelse, og gav afgørende næring til hendes forfatterskab.

Foredraget fortæller – ved hjælp af billeder – om Karen Blixens baggrund og levnedsløb. Med eksempler fra hendes fortællinger, gives prøver på forfatterskabets eventyrlige indhold. De relativt korte historier er ikke romaner, men derimod eventyr eller historier – altså noget mundtligt! Romaner er tværtimod noget skriftligt.

Karen Blixen var en god fortæller, der med sin særprægede stemme og historiernes eksotiske og eventyrlige, til tider erotiske indhold, tryllebandt tilhørerne. I Afrika Denys Finch-Hatton og de indfødte, i Danmark radiolyttere og direkte tilhørere samt i USA millioner af TV-seere.

Karen Blixen betragtede fantasi som noget guddommeligt. Med reference til H.C. Andersen skrev hun f.eks. i et brev til sin mor, at folk uden fantasi er de værste, for ligesom oldermændene i ”Klodshans”, kan de ikke forstå, at kun de, der har fantasiens nådegave, kan se tingenes sande væsen.