Vitaminer til hjernen – de har hørt det

Over de seneste år mere end 100 foredrag. Folkeuniversitetet, Højskolearrangementer, Menighedsråd, Oplysningsforbund (FOF, LOF, AOF), Seniorklubber, TV-interviews, TV Ugens Foredrag, Ældresagen, Aftenskoler, OK-klubber og Biblioteker. (Referenceliste fremsendes gerne).

Generelt om foredragene

Et foredrag har en varighed af ca. 1½ time, hvortil kommer en pause undervejs. Foredragene er understøttet af billeder og der er lejlighed til dialog og spørgsmål. Honoraret er kr. 2.500 + transport.
Med bopæl centralt i Jylland er jeg fleksibel med hensyn til tid og sted.